Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2017-04-23 at 6.21.57 pm

Tataie, la bisericā, ne-ai arātat un opait cumpārat de la Ierusalim.

Ai zis cā Maria Magdalena a venit la mormînt cu un opait, asa cum veneau fetele la nuntā sā-l întîmpine pe mire.  Spune-mi mai multe.

Dragā nepoticā, este o asemānare izbitoare între pilda celor 10 fecioare, actiunea Mariei Magdalena si invierea Domnului in miez de noapte: "La miezul noptii s-a fācut strigare: Iatā, vine mirele!, iesiti întru întîmpinarea Lui! Atunci s-au sculat fecioarele acelea si si-au împodobit candelele" (Matei 25).
Dar am sā-ti spun mai multe lucruri despre atitudinea Domnului Hristos fatā de femeia din zilele Lui.

Femeile au avut un rol crucial  la originea traditiei crestine. Se observā cā atitudinea Domnului Hristos fatā de femeie  a fost cu totul deosebitā fatā de aceea a modelului patriarhal al timpului.
Domnul a tratat femeia cu aceeasi demnitate pe care a arātat-o bārbatului, a luat atitudine fermā împotriva abuzului femeii si a vāduvei, si a folosit imagini feminine in descrierea misiunii Lui si a dragostei Divine.
El a folosit imaginea gāinei closcā pentru a descrie grija si dragostea Lui fatā de popor (Matei 23:37), si L-a imaginat pe Dumnezeu ca o femeie care cautā moneda pierdutā, ca sā arate marea dragoste pentru cel pierdut (Luca 18:8).

Poate cel mai radical pas în restabilirea femeii în rolul ei cheie în religie a fost alegerea femeilor ca ucenici. Nici un rabi nu a fācut asta!
În evanghelii, imaginile Mamei Sale Maria, Maria Magdalena, Femeia din Samaria, Marta si Maria, Salomea, Ioana sînt simboluri puternice a felului în care Domnul Hristos a dat  femeilor statut egal în propoveduirea lui Dumnezeu pe pāmînt.
Iisus a trimis bārbati si femei, fārā deosebire, sā ducā mesajul Lui în lume: "Nu mai este evreu sau grec, nu mai este sclav sau liber, nu mai este bārbat sau femeie; toti sînteti una in Iisus Hristos"( Galateni 3:27)
Femeia si bārbatul au fost creati ca imagine a lui Dumnezeu, amîndoi reprezintā prezenta si puterea lui Dumnezeu.

Istoria ospātului Martei si Mariei (Luca 10:38), unde Maria 'ascultā prea mult', ('singurul lucru care e important'), proclamā credinta unicā a Domnului Hristos cā femeile trebuie sā studieze Legea (Tora), si cā sînt capabile sā fie apostoli.
Alt ospāt, (la Ioan12:1) unde Marta serveste la masā iar Maria unge picioarele Domnului, este alt simbol al femeilor apostoli, a cāror viatā a fost transformatā la masa de slujire. Marta va primi proclamatia Domnului despre apropiata Înviere.
Masa ca slujire a jucat un rol important in  ridicarea femeilor la un nivel fārā precedent in misiunea apostolicā si in comunitatea de credinciosi.
Femeia cu reputatie rea, vine la masa fariseului Simon. Domnul Hristos o ridicā deasupra lui Simon, gazda, ca un exemplu de grijā si iubire lucrātoare.
Mai sînt si alte imagini ale mesei ca slujire, sau slujirea la masā: vamesii si pācātosii la masā in casa din Capernaum (Matei 17:24) sau înmultirea pîinilor si distribuirea lor multimilor care sedeau pe iarbā (Luca 9:14).
Vesmîntul Domnului la lucrarea de spālare a picioarelor apostolilor a fost prosopul.
Vesmîntul la slujirea la masā/ masa ca slujire în Biserica primarā a fost prosopul slujirii/ epitrahilul (Note de seminarist, 1967).

Archived Inspiration

SFD Log In