Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 Screen Shot 2017-08-29 at 2.56.37 pm   IOAN BOTEZĀTORUL SI IROD ÎMPĀRATUL : 29 AUGUST, ANUL 33

"Iar, după ce trimişii lui Ioan au plecat, El a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să priviţi, în pustie? Oare trestie clătinată de vânt?
 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfătare sunt în casele regilor.
Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Da! Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc.
Acesta este cel despre care s-a scris: "Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care va găti calea Ta, înaintea Ta".
Zic vouă: Între cei născuţi din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan; dar cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el.
Şi tot poporul auzind, şi vameşii s-au încredinţat de dreptatea lui Dumnezeu, botezându-se cu botezul lui Ioan". (Luca 7:24)

Cāci Irod însusi trimisese sā prindā pe Ioan si-l legase în temnitā, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui sāu Filip, pentru cā o luase de nevastā.
Si Ioan zicea lui Irod: "Nu-ti este îngāduit sa tii pe nevasta fratelui tāu!" (Marcu 6:17)

 

 THOMAS BECKET si HENRY II, 29 Dec 1170

Când primi a treia lovitură, martirul Thomas se prăbuşi, şi, sprijinit în genunchi şi pe coate, a spus:
«În numele lui Iisus şi pentru protecţia Bisericii sunt pregătit să îmbrăţişez moartea.»
Şi în timp ce zăcea acolo, cel de al treilea cavaler i-a dat o nouă lovitură cu sabia, astfel încât i-a despicat ţeasta în două. Partea superioară a capului, pe care se afla coroana arhiepiscopală, zbură. Podeaua se înroşi de sânge.
Al patrulea cavaler i-a gonit pe toţi aceia care începuseră a se aduna în faţa Catedralei.
A cincea persoană era un cleric, care îi însoţise pe cavaleri, care şi-a adus şi el sângeroasa contribuţie la tragicul sfârşit. El a pus piciorul pe gâtul preotului, s-a aplecat asupra ţestei înjumătăţite a acestuia, şi, vai, ce oribil!-cu mâinile băgate adânc acolo, i-a smuls creierii rămaşi şi i-a împrăştiat, împreună cu sângele, pe dalele bisericii. Când a terminat acea oribilă treabă, le-a spus cavalerilor:«Cavaleri, e timpul să mergem. Ne-am făcut treaba, el n-o să se mai scoale de-acolo.»” (Relatarea preotului Edward Grim)

Archived Inspiration

SFD Log In