Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-08-22 at 9.24.25 pm

"LA STEAUA CARE-A RĀSĀRIT E-O CALE ASA DE LUNGĀ,
CĀ MII DE ANI I-A TREBUIT LUMINII SĀ NE-AJUNGĀ" (M.Eminescu)

Steaua din Betleem a condus pe magi spre locul nasterii lui Hristos.
2000 de ani, astromomii, teologii, credinciosii si scepticii au cercetat steaua.
în Decembrie 1603, Kepler a cercetat conjunctia planetarā a planetei Saturn cu Jupiter si a încercat sā afle pozitia lor planetarā în timpul nasterii lui Hristos.
Dupā calculele lui KEPLER, a fost o triplā conjunctie planetarā a lui Jupiter si Saturn in anul 7 înainte de Hristos, pe 27 mai, 5 octombrie si 1 decembrie.
Critica:
- Biblia se referā la o stea si nu la o planetā sau o pereche de planete;
- alte variante : planeta Venus? O supernova? O stea care a explodat? O cometā? Pote un mit?

 

“Steaua din Betleem” a fost visiblā pe 30 iunie 2015 pentru prima datā în 2.000 de ani, cînd Jupiter si Venus s-au unit intr-o super-stea.

Se sugereazā cā o conjunctie similarā a lui Venus si Jupiter a fost 'steaua' cunoscutā drept 'steaua din Betleem în anul 3-2 înainte de Hristos.
Crestinii privesc steaua Betleemului ca un simbol miraculos al Nasterii lui Hristos ; sînt altii care o privesc ca un eveniment astronomic, nova, pulsar, cometā sau conjunctie  care a apārut cu ocazia Nasterii.
Grecii antici, Romanii, Evreii credeau in fenomene astronomice care simnificau evenimente pe Pāmînt, ca de exemplu nasterea unor conducātori sau eroi importanti. 
Unii crestini privesc 'steaua Betleemului' drept un înger trimis de Dumnezeu drept cālāuzā magilor ca sā poatā gāsi pe Hristos si sā arate lumii "Rāsāritui cel de Sus" al cunoasterii.

LA NASTEREA DOMNULUI HRISTOS S-A ÎMPLINIT FĀGĀDUINTA PRIMORDIALĀ DATĀ DE DUMNEZEU STRĀMOASEI EVA, CA SĀMÎNTA EI VA ZDROBI CAPUL SARPELUI (Facere 3:15).

Screen Shot 2016-12-03 at 11.30.55 am

 

Screen Shot 2016-12-03 at 11.27.27 am

Archived Inspiration

SFD Log In