Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-11-27 at 9.04.37 pm INITIATIVĀ, REFLEX CIVIC.
'IN PROSPERITY OUR FRIENDS KNOW US;
IN ADVERSITY WE KNOW OUR FRIENDS' (J. Barrie).

 

ELISEI (profet si preot) ARE GRIJĀ DE O VĀDUVĀ (sotie de preot) ÎN PRAGUL DISPERĀRII SI A PIERDERII CASEI ( 4 Regi 4)

Capitolul 4
1.    În vremea aceea o femeie a unuia din fiii proorocilor striga către Elisei, zicând: "Bărbatul meu a murit şi tu ştii că el era om cu temere de Domnul. Acum însă iată că au venit datornicii să ia robi pe amândoi fiii mei!"
2.    Elisei însă i-a zis: "Ce să-ţi fac? Spune-mi ce ai tu în casă?" Iar ea a răspuns: "Nu am în casă nimic, afară de un vas cu untdelemn".
3.    A zis Elisei: "Mergi şi împrumută vase din altă parte, pe la toţi vecinii tăi.
4.    Ia vase goale cit de multe şi apoi intră şi-ţi încuie uşa după tine şi după fiii tăi; apoi toarnă untdelemn în toate vasele acelea şi pe cele pline dă-le la o parte".
5.    Şi ducându-se ea de la dânsul a încuiat uşa după sine şi după fiii săi; şi aceştia îi dădeau vasele şi ea le umplea.
6.    Iar dacă s-au umplut vasele, a zis ea către fiul său: "Mai dă-mi un vas". El însă a zis: "Nu mai sunt vase". Şi untdelemnul a încetat să curgă.
7.    Şi venind, ea a spus omului lui Dumnezeu, iar acesta a zis: "Du-te şi vinde untdelemnul şi-ţi plăteşte datoriile tale, iar cu ceea ce va rămâne, cu aceea vei trăi tu cu fiii tăi".

 MOS CRĀCIUN

Screen Shot 2016-12-06 at 7.06.58 am

 

 

 

ESTE DATORIA NOASTRĀ SĀ FACEM MILOSTENIE?
'Moise Maimonide (1135-1204) a fost unul din cei mai importanti filosofi din perioasa medievalā si este de asemenea considerat unul din cei mai importanti filosofi evrei din toate timpurile. Maimonides considera cā a face donatii caritabile este o datorie. Desigur, putem alege sā nu facem donatii, dar, pentru Maimonides, dacā am lua aceastā decizie, nu ne-am face datoria.
Întrebāri:
1. Dacā ai fi bogat, ai dona o parte din banii tāi unor organizatii caritabile?
2. Dacā ai duce o viatā confortabilā, dar n-ai fi bogat, ai dona o parte din banii tāi unor organizatii caritabile?
3. Dacā vezi o persoanā fārā adāpost care îti cere sā-i dai cava, iar tu ai niste bani in plus la tine, îi dai persoanei respective?
4. Dacā ai da bani unei persoane fārā adāpost, ai face asta doar ca sā nu te simti vinovat sau si pentru cā asa e bine?
5. Cînd citesti sau auzi despre oameni care suferā de foame, de obicei te întrebi dacā ar trebui fācut ceva pentru ei?
6. Dacā tu crezi în Dumnezeu, iar Dumnezeu spune (conform Bibliei) cā sāracii trebuie ajutati cu donatii, este acesta un motiv suficient pentru a te convinge cā este de datoria ta sā faci donatii?
7. Dacā ai fi un adult si ti-ai cîtiga existenta prin muncā, ai fi dispus sā donezi o micā parte din venitul tāu pentru ca societatea sā poatā preveni sārācia oferind educatie, case si slujbe pentru toatā lumea?
Din perspectiva lui Maimonide, dacā ai rāspuns cu DA la 1-5, esti o persoanā virtuoasā în ce priveste filantropia. NU la 1-5, Maimonide te-ar îndemna ca mai întîi sā te întrebi dacā nu cumva esti prea centrat asupra propriei persoane, apoi sā te întrebi ce efect are aceastā atitudine asupra caracterului tāu.
DA la întrebarea 6 - esti de acord cu argumentele pe care se bazeazā Maimonide cînd sustine cā filantropia este o datorie, dacā tu crezi în Dumnezeu si în Biblie.
7. Caritatea este necesarā cînd o societate se confruntā cu sārācia; asadar, dacā nu mai existā sārācie, atunci nu mai e nevoie de caritate. Cine ar duce-o mai bine într-o astfel de societate? Rāspuns: toatā lumea! În primul rînd, oamenii sāraci ar scāpa de sārācie; în al doilea rînd, toti oamenii cu venituri suficiente n-ar mai trebui sā-i sprijine pe cei sāraci prin taxe sau prin donatii caritabile.
Asadar, din moment ce toti oamenii dintr-o societate ar duce o viatā mai bunā odatā cu eliminarea sārāciei, ar trebui oare ca toti oamenii din acea societate sā contribuie la prevenirea sārāciei cu o parte din veniturile lor? Ar fi datoria lor sā facā asta?' (David A. White, Filosofia pentru copii).

Archived Inspiration

SFD Log In