Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2016-12-09 at 1.16.27 pm

RĀSPUNSUL LA CHEMAREA PROFETICĀ : 'AICI SUNT, TRIMITE- MĀ'!

Chemarea lui Isaia în cadrul viziunii divine (Isaia 6:1), poate fi vāzutā ca o profundā apropiere de Dumnezeu.
Desi este o experientā personalā, îl plaseazā pe Isaia intr-o traditie de oameni sfinti, printre care Samuel, Ilie si Elisei si altii.
Acesti oameni se 'convertesc' printr-un act harismatic, devin conducātori de elitā, agitā masele pe baza autoritātii primite de la Dumnezeu spre:
- un zel militar, ca in cazul lui Samuel sau Saul;
- cātre credintā in Dumnezeu si respingere a altor zeitāti, ca in cazul lui Ilie si Elisei;
- cātre puritate culticā si moralā, ca în cazul lui Isaia, Amos, Hosea, Eremia.

Ca o paralelā, convertirea lui Saul pe drumul Damascului (Fapte 9), si descrisā intim chiar de Paul (Galateni 1:15) este comparabilā cu chemarea profeticā.
Nu este o convertire de la ateism spre credintā, ori de la o viatā viciatā la virtute;
este o chemare din partea lui Dumnezeu de a servi ca apostol al lui Iisus Hristos cātre evrei si neamuri.

CARACTERUL MESIANIC AL CĀRTII ISAIA:
- gloria Mîntuitorului si orice aspect al vietii Lui: dumnezeirea, eternitatea, pre-existenta, creatia, omnipotenta, atoatestiinta, atotprezenta (cap 40:12-18; 51:13);
- singurātatea si tineretea in Nazaret (7:15; 9:2);
- aparitia ca 'Servitorul Domnuui', ungerea Lui ca atare ( 11:2), ales si bucuros in acest rol (42:1 si Matei 12:18);
- maniera lui caldā ( 42:2-3);
- ascultarea (50:5);
- mesajul Lui (61:1-2);
- minunile Lui (35:5-6);
- suferinta Lui (50:6; 52:13-15);
- abandonul (53:3);
- umilinta (53:4-6);
- moartea pentru altii (53:8);
- ingroparea si invierea (53:9-10);
- înāltarea (52:13);
- preotia prezentā (53:12);
- gloria viitoare (52:13; 53:12).

Gregorie de Nyssa (c. 335–395), crede cā Profetul Isaia 'a stiut mai bine decît altii misterele religiei Evangheliei'.
Fericitul Ieronim (c. 342-420) spune laudativ la adresa Profetului Isaia: 'El a fost mai mult Evanghelist decît prooroc, pentru cā a descris toate tainele Bisericii lui Hristos asa de viu încît ne vine sā credem cā el nu vedea în viitor, ci scria despre fapte petrecute în trecut' (The lives of the Holy Prophets, Holy Apostles Convent, p 101).

 

Screen Shot 2016-12-03 at 10.51.16 am

 

Inscriptia din Tunelul Siloam, discoperita in 1880, mentioneza un moment dramatic in  istoria Ierusalimului, in timpul regelui Hezekiah si profetului Isaia.
De teama asedierii, cetatenii au inceput sapaturi pentru aducerea apei de la o sursa dinafara orasului, prin zidurile cetatii.
Inscriptia, sapata pe peretele tunelului lui Hezechia, mentioneaza doua echipe de muncitori care au sapat in piatra si s-au intilnit la mijlocul tunelului. 

 

Screen Shot 2016-12-03 at 11.09.42 am

 

PRISMA HEXAGONALA A LUI SENAHERIB  mentioneaza numele regelui Ezechia.

Cunoscuta sub numele Taylor Prism, a fos descoperita in ruinele orasului Ninive, capitala antica a Imperiului Asirian.
Contine informatii din analele curtii lui Senaherib, regele asirian care a asediat Ierusalimul in 701 inainte de Hristos, in timpul regelui Ezechia.
Este scris pe piatra ca Senaherib a asediat pe Ezechia regele lui Iuda in Ierusalim "ca pe o pasare in colivie".
Este a treia descoperire pina acum in legatura cu campania militare a lui Senaherib impotriva regatelor Israel si Iuda.

 

Screen Shot 2016-12-11 at 4.16.51 pmSF SPIRIDON, MITRĀ DE PAPURĀ (12 Dec.)
Sfîntul Spiridon s-a nāscut în Aski, Cipru, în jurul anului 270, si a fost pāstor de oi.
Numele sāu, Spiridon, provine de la "spiris" care, în limba greacā, înseamnā "cosulet".
În locul mitrei episcopale, Sfîntul Spiridon purta pe cap o scufie din papurā, ca semn al smereniei sale.

Archived Inspiration

SFD Log In