Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Schimbarea-150x150


PSALM 5


Nu-ti cer un lucru prea cu neputintā
În recea mea-ncruntatā suferintā.
Dacā-ncepui de-aproape sā-ti dau ghes,
Vreau sā vorbesti cu robul tāu mai des.
De cînd s-a întocmit Sfînta Scripturā
Tu n-ai mai pus picioru-n bātāturā
Si anii mor si veacurile pier
Aci sub tine, dedesubt, sub cer.
Cînd magii au purces dupā o stea,
Tu le vorbeai – si se putea.

 
 

Cînd fu sā plece si Iosif,
Scris l-ai gāsit în catastif
Si i-ai trimis un înger de povatā –
Si îngerul stātu cu el de fatā.
Îngerii tāi grijeau pe vremea ceea
Si pruncul si bārbatul si femeia.
Doar mie, Domnul, vesnicul si bunul,
Nu mi-a trimis, de cînd mā rog, nici-unul. Tudor Arghezi, Psalmi.

Archived Inspiration

SFD Log In