Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Doamne, am gresit cu gîndul... Iartā-mā.


Cel ce posteste trebuie sā-si înfrîngā mînia,
sā se considere mic si slab,
sā aibā o inimā smeritā,
sā respingā gîndurile si dorintele imorale,
sā-si examineze constiinta,
sā-si verifice mintea si sā vadā ce fapte bune a fācut... (Sf Ioan Gura de Aur)

 

Archived Inspiration

SFD Log In