Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-12-22 at 4.32.23 pm 

LEPRA

Lepra este cea mai comunā cauzā a distrugerii nervilor periferici (mîini si picioare) si cea mai serioasā cauzā de debilitate fizicā cu implicatii economice din lume – circa 20 de milioane de bolnavi în întreaga lume.
Este cauzatā de Mycobacterium leprae si se poate transmite prin particulele din stranut si prin contact de piele.
Neurita perifericā (distrugerea nervilor periferici) duce la :

          - pierderea senzatiei termice, de presiune si a durerii, cu traumatisme de presiune, frictiune, arsuri si tāieturi;

 • pierdera funtiei autonome de reglare a temperaturii prin transpiratie duce la o piele uscatā si crāpāturi care se infecteazā usor;

 • pierderea functiei motorie a nervului ulnar si peroneal duce la paralizia de tip mîna-ghiarā si picior mort.

 • Distrugerea nervilor cranieni 5 si 7 prin anestezia corneii duce la traumatism, infectie si orbire.

Deficitul de bazā este pierderea senzatiei de durere datorita distrugerii nervilor si a transmitātorilor neurali.

Dar ce sunt neuro–transmitātorii?

Nicolae Steinhardt a meditat la acest lucru în anii de detentie:
"Un biolog, H. Laborit, a descoperit in 1969 o substantā, AG 256 care, în organism, care nu face decît sā transmitā durerea la creier.
Materialitatea aceasta neasteptatā, departe de a duce apa la moara ateistilor, îi infundā.
E de neconceput s-o credem întîmplātoare.
Imposibil sā se fi iscat din senin o substantā specializatā în transmiterea durerilor. Adāugîndu-se colac peste pupāzā desavîrsitei angrenāri a funtiilor, alungā ideia hazardului cu māturoiul.

Cāci dacā, la urma urmei, am fi dispusi sā admitem cā prin simplul joc al întîmplārii:

 • particulele elementare (si stārile materiei) s-au aglomerat alcātuind atomi,

 • care la rîndul lor prin îmbinare au format molecule (cu putere selectivā!),

 • care si ele s-au strîns în celule,

 • apoi în micelii,

 • care prin aglomerare au dat nastere la tesuturi,

 • care si ele s-au adunat în organe,

 • care au alcatuit apoi aparate,

 • care au creat sisteme,

 • ce s-au închegat în fiintā,

dacā tot acest lant continuu, aglomerat si aglutinat ar fi eventual privit ca simplu produs al întîmplāriror,
apoi e foarte greu (si putin probabil) de conceput cā tot din întîmplare s-au ivit substante specializate, purtātoare ale durerii.

Tocmai materialitatea aceasta îmi dovedeste existenta unui plan, unor intentii, unui program – realizat cu acelasi material – de un creator.
De vreme ce rezultatele (durerea) nu sunt efecte secundare (joc secund), ci prevāzute, prezenta unui creator este implicatā" (Nicolae Steindhardt, Jurnalul Fericirii).

De multe ori, explicatiile stiintifice cer mai multā credintā decît acceptarea minunilor – ca de exemplu vindecarea celor 10 leprosi de cātre Domnul Hristos prin cuvînt.

Archived Medical

SFD Log In